druki zgłoszeniowe Urząd Skarbowy

Baza wyszukanych haseł

Radom i Ziemia Radomska - spojrzenie z dystansu

Temat: Rejestracja samochodu z zza granicy po roku....
1. oczywiście jest obowiązek zgłoszenia i zapłaty akcyzy (obecnie 14 dni od dnia wjechania do kraju) obowiązkowi temu podlega ta osoba, która pojazd do Polski wwozi.
Złożenie deklaracji po terminie wiąże się z mandatem a jego wysokość może zależeć od tego jak duże jest opóźnienie.

2. generalnie to na wwożącym - importer ciążą 3 obowiązki:
a) urząd celny - akcyza
b) urząd skarbowy - vat-25
c) opłata recyklingowa.


Czyli ten co przywiózł powinien te opłaty porobić i dopiero dalej może pojazd odsprzedać.

Kupujący nabywając pojazd na terenie kraju płaci 2% wartości rynkowej i wypełnia druk PCC-3 do urzędu skarbowego, robi badanie techniczne (jeśli nie jest jeszcze zrobione) i rejestruje pojazd po otrzymaniu od sprzedawcy:
- zaświadczenia o zapłacie akcyzy
- zaświadczenia vat-25
- opłaty recyklingowej

Nie rejestrowanie pojazdu przez rok nie ma wpływu na jego rejestrację w urzędzie komunikacji.

pozdrawiam

Dariusz Sawicki
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=20807Temat: Interactive Index - naciąganie na kase?

  Czy komuś udało się skontaktować z prokuraturą? Nie mogę się tam dodzwonić, a chciałam dowiedzieć się co dokładnie powinnam wypełnić aby dokonać zgłoszenia? Ktoś linkował jakiś druk- ale go nie znalazłam:( nie jestem w tym najlepsza, może był gdzieś ukryty. Jeżeli przeczyta to ktoś -kto ma taki druk to proszę mi podesłać. Od Pana z UKS dostanę coś na piśmie... jako podkładka pod fałszywą FV. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze też nie odbiera, ale będę próbowała jutro. Dodatkowa informacja- numer NIP można sprawdzać pod adresem http://www.stat.gov.pl/regon/, tam też nie ma, dla pewności podaję nr. który jest na mojej FV 8971757394 bo może są różne numery? bo regon wchodzi, ale nip już nie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=97957


Temat: Zgloszenie nabycia spadku do urzedu skarbowego
Zgloszenie nabycia spadku do urzedu skarbowego
  Uprzejmie proszę w miare możliwości o udzielenie mi porady w następującej kwestii. Piec miesięcy temu odbylem wraz z moja siostra rozprawe sadowa w celu nabycia spadku w pierwszej lini dziedziczenia. Miesiąc po rozprawie otrzymalem zawiadomienie o jego uzyskaniu bez klauzuli prawomocności. Oczekując na uprawomocnienie wyroku sadowego złożyłem wniosek o wydanie wyroku na pismie. Z przyczyn wiadomych tylko dla sadu jeszcze go nie otrzymałem. Z tej oto przyczyny jak do tej pory nie złożyłem w stosownym urzedzie skarbowym zawiadomienia o jego nabyciu, oczekując ciagle na formalne powiadomienie o jego uprawomocnieniu. Czy mogę poinformowac urząd skarbowy o nabyciu spadku bez stosownych sadowych pism. Czy raczej wstrzymac się z powiadomieniem do chwili uzyskania od sadu wyroku na pismie z klauzura prawomocnosci. A może złożyć już w tej chwili druk SD-Z1. Jak takowa sytuacja może mieć zastosowanie do zwolnienia z podatku w przypadku jego zgłoszenia do miesiąca czasu od jego uzyskania. Czy mogę się także odwołać z tym problemem do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jakie postepowanie bedzie sluszne w tej chwili. Uprzejmie dziekuje za udzielona pomoc.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=25881


Temat: działalność gospodarcza- prośba o pomoc
Ja bym jednak zaczęła od urzędu miasta, i umówmy się, że jednak nie wszystko w jednym okienku się załatwia, to mit!
Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie ... trzeba sobie przygotować PKD, czyli wiedzieć czym zajmować się będzie firma (panie w moim urzędzie wszystko mi pomagały) ... na podstawie zgłoszenia otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( u mnie trwało to dwa dni)
Urząd miejski wysyła do GUSu co trzeba i REGON przychodzi pocztą, jak masz regon to możesz założyć konto firmowe w banku.

Później wizyta w urzędzie skarbowym (trzeba mieć też ze sobą REGON i zaświadczenie o wpisie)
"W czwartym kroku przedsiębiorcę czeka wizyta w urzędzie skarbowym. W urzędzie skarbowym przedsiębiorca musi wybrać formę rozliczeń opodatkowania spośród czterech dostępnych: Karta podatkowa, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Pełna księgowość oraz podjąć decyzję czy firma będzie płatnikiem VAT. Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w wysokości 152 zł.

Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 a ich prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy."

Kolejny krok to ZUS
"Ostatni krok to wizyta w ZUS-ie. Przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUS-ie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Dokumenty jakie należy zabrać ze sobą to kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON oraz oryginały tychże dokumentów do wglądu. Zgłoszenia ZUS ZUA oraz ZUS ZFA są bezpłatne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:

* emerytalnemu
* rentowym
* wypadkowemu

Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe."


Osoby zatrudnione na etat opłacają tylko zdrowotne,a każde zapłacone zdrowotne podlega odlicznieniu.
Tu wykonałam jeszcze taki manewr, że powiadomiłam pisemnie pracodawcę, że ma nie rozliczać mojej kwoty wolnej od podatku, bo jako przedsiębiorca ja mam obowiązek ją rozliczyć.


Aha, jak masz cokolwiek wspólnego w firmie ze srebrem od razu nie masz żadnych limitów, jesteś Vat-owcem.
Kasa fiskalna to jak przekroczysz ileś tam (już nie pamiętam) przyjętej gotówki ... ale zawsze mogą Ci klienci przelewem płacić
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=14029


Temat: Jednosobowa dzialalnosc
Po pierwsze proszę modera o przerzucenie topicu na prawo gospodarcze.


A dalej takie krótkie kompendium założenia działalności gospodarczej:


1) REJESTRACJA.

Należy przejść się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie - w ewidencji zostanie on wydany. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do EDG podlega opłacie w kwocie 100 zł. Każda zmiana wpisu 50 zł.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do EDG ma zawierać:
- imię i nazwisko przedsiębiorcy,
- nazwę firmy oraz
- numer ewidencyjny PESEL
- miejsce zamieszkania przedsiębiorcy
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
- datę rozpoczęcia działalności gospodarczej

Wpisu do EDG dokonuje organ ewidencyjny, którym jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Kiedy organ dokona juz wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2) REGON.

Uzyskanie wpisu do REGON uzyskac można na 2 sposoby.
- złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym własciwym ze względu na zamiarowane prowadzenie działalności - osobiście lub pocztą listem poleconym, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo
- złożyć już wypełniony formularz u organu ewidencyjnego razem z wnioskiem o wpis do EDG,

Wniosek o wpis do REGON oznaczony jest symbolem RG-1 a jego pełna nazwa to: Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Uzyskanie wpisu do REGON jest bezpłatne.

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku RG-1 wraz z wpisem przedsiębiorca uzyska swój niepowtarzalny numer REGON.

Co prawda szybszym sposobem uzyskania wpisu jest załatwienie sprawy osobiście a nie przez organ ewidencyjny, który przesyła wypełniony formularz RG-1 do urzędu statystycznego, ale załatwia się jedną 2 formalności jakby odrazu :beer:

3) RACHUNEK BANKOWY.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, by prowadzić, generalnie otworzyć działalność, przedsiębiorca musi założyć tzw. firmowe konto bankowe.

Do założenia rachunku bankowego "na firmę" konieczne są:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z nr-em REGON,
- zaświadczenie o NIP

Czasem banki wymagają posiadanie firmowej pieczątki.

4) Urząd Skarbowy

Tutaj przedsiębiorca ma wybrać formę opodatkowania, czyli: kartę podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów, pełną księgowość oraz podjąć zdecydować czy chce być płatnikiem VAT. Przedsiębiorcy, którzy chcą być VAT'owcami winni złożyć w US zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R (z tego co pamiętam od tego zgłoszenia uiszczas się opłatę ok. 150 zł, chyba 152 lub 157 zł).

Osoby fizyczne złożyć muszą zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 a ich prywatny numer NIP stanie się równocześnie numerem NIP zakładanej działalności.

5) ZUS

Przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUS ma 7 dni od dnia podjęcia (rozpoczęcia) działalności gospodarczej - liczy się wpis z zaświadczenia z EDG. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na formularzu ZUS ZUA a zgłoszenie siebie jako płatnika składek składa się na formularzu ZUS ZFA.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia to: kopie decyzji z US o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nr-e REGON także oryginały tychże dokumentów do wglądu. Od zgłoszeń ZUS ZUA oraz ZUS ZFA nie pobiera się opłat.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność będącą ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, jak również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz mają obowiązek odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Dobrowolne jest natomiast opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe.

powodzenia
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=37076


Temat: Sposób na walkę z pseudohodowlami - Urząd Skarbowy
D. Od 01-01-2007 pojawił się nowy druk PCC-3 (deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych); Druk ten wypełniają tylko i wyłącznie nabywcy psiaków, bez względu czy zakupili zwierzaka w Polsce, czy poza nią, o ile wartość przekracza 1000,00 zł Istotną zmianą jest fakt, iż formularz PCC-3 nie musi być podpisany przez sprzedającego, co było znacznym utrudnieniem w przypadku PCC-1(druk obowiązujący do 31-12-2006). Obecnie wypełnia go i podpisuje tylko nabywca. Złożenie deklaracji i zapłata podatku ciążą wyłącznie na kupującym i żadna umowa pomiędzy kupującym i sprzedającym nie może tego zmienić. Jeśli się zdarzy nieterminowa wpłata podatku, to skutkuje ona jedynie odsetkami czy kosztami egzekucji. Natomiast zwłoka w złożeniu deklaracji skutkuje karą grzywny za wykroczenie skarbowe ( Kodeks Karny Skarbowy), z reguły może to być kilkaset złotych, nie mniej niż 84,90 zł (2007 rok). Jeżeli jednak druga strona umowy zobowiązała się do złożenia deklaracji (sprzedawca), należy się upewnić , że faktycznie zrobiła to w terminie, należy dopilnować wykonania obowiązku podatkowego. O ile jest więcej kupujących ( nabycie na współwłasność), to należy wypełnić dodatkowo druk PCC-3A Deklarację składamy w "swoim" Urzędzie Skarbowym i również w ciągu 14 dni wpłacamy kwotę zobowiązania podatkowego. Stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2% ceny sprzedaży zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 o PCC z późniejszymi zmianami).
UWAGA! Może się zdarzyć że US wezwie do podwyższenia ceny podanej w formularzu PCC-3. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że cena podana w deklaracji odbiega od wartości rynkowej, wówczas wezwie kupującego do podwyższenia albo do obniżenia wartości rynkowej towaru. W tym samym piśmie urząd poda wartość rynkową oszacowaną wstępnie przez siebie. Urząd zażąda reakcji w terminie nie krótszym, niż 14 dni. Jeżeli strony na wezwanie urzędu: nie dokonają zmiany wartości i nie przekonają urzędu do swojej racji, albo dokonają zmiany, ale na kwotę inna, niż sugerowana przez urząd, i nie przekonają urzędu do swojej racji, wówczas urząd skarbowy dokona jej określenia na podstawie opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli urząd powoła swojego biegłego, a wartość określona przez niego różni się o 33% od wartości podanej przez kupującego czy jego biegłego, koszty opinii biegłego urzędowego ponosi kupujący. Dowodząc niskiej wartości rynkowej można przedstawić fotografie, przynieść nawet "przedmiot" do urzędu skarbowego, można też przygotować zestawienia transakcji, ze zbliżoną cenę. Może to być też wycena biegłego.
Nieco inaczej przedstawia się sprawa jeśli sprzedającym jest czynny podatnik VAT. Wtedy nabywca nie ma obowiązku składania druku PCC i odprowadzania podatku od czynności cywilno-prawnej. Jeśli sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, to na wniosek nabywcy jest on zobowiązany wystawić fakturę VAT.
E. Podatek Pośredni VAT (10-12-2007)
Zgodnie zArt.2. ustawy o PTU za działalność rolniczą - rozumie się m.in. produkcję zwierzęcą, produkcję materiału, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym a także świadczenie usług rolniczych. Nie istnieje pojęcie specjalny dział produkcji rolnej. Gospodarstwem rolnym określone zostało gospodarstwo, tak jak w ustawie o podatku rolnym.
Występuje tu pojęcie - rolnika ryczałtowego. Jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych ( tu są zasady ogólne podatku VAT). Zgodnie z artykułem 43.1.3 rolnicy ryczałtowi są zwolnieni podmiotowo ( zwolnienie ustawowe) od podatku VAT o ile sprzedają produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej lub świadczą usługi rolnicze. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem: dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, oraz prowadzenia określonej ewidencji. Jeżeli rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować z ustawowego zwolnienia jest obowiązany prowadzić ewidencję przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia. Podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie, to którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.
Nie należy też zapominać o obowiązku rejestrowania sprzedaży przez kasę fiskalną. Zgodnie z art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Od 01-01-2008 kwoty 50.000 zł.
Ważne jest że w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, stanowiącej limit nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.
Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych omawia art. 115. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=108355