druki formularze Urząd Skarbowy

Baza wyszukanych haseł

Radom i Ziemia Radomska - spojrzenie z dystansu

Temat: Używany samochód....Pomocy!!
" />Głównymi instytucjami, jakie musimy odwiedzić jest Urząd Skarbowy, w którym należy przedłożyć opłaty z tytułu umów kupna-sprzedaży oraz Wydział Komunikacji. Kolejność wizytacji tych dwóch urzędów jest dowolna, jednak w przypadku Urzędu Skarbowego jeżeli dobrze pamiętam mamy zaledwie 14 dni od momentu zakupienia pojazdu. Z kolei na załatwienie formalności w Wydziale Komunikacji mamy 30 dni.
W Urzędzie Skarbowym składasz wypełniony druk PCC-3 i zostawiasz gotówkę (2% wartości pojazdu)
W Wydziale Komunikacji wymagane są takie dokumenty:
-wypełniony formularz (druk) wniosku,
-dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży)
-dowód osobisty (do wglądu),
-dowód rejestracyjny,
-kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
-tablice rejestracyjne,
-aktualne badanie techniczne pojazdu,
-dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
No i jeszcze pozostaje nam wizyta u ubezpieczyciela gdzie ubezpieczone jest auto by zrobić aneks do umowy o zmianie właściciela.
I to było by na tyle.
Przynajmniej tak mi się wydaje
Źródło: prawko.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1979Temat: Interpretacje - gdzie skladac podanie?
" />Nowości, druki i opłata w kwestii interpretacji (od 1 lipca) - tu akurat artykuł nt. sprzedaży nieruchomości i podatku od owej czynności:

http://dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73 ... &startsz=x


">Jeśli masz wątpliwości, jak rozumieć przepisy, zwróć się do urzędu skarbowego po interpretację podatkową. Jeśli się do niej zastosujesz, nie może cię spotkać żadna krzywda. Jak to zrobić? Podatnicy, zgodnie z nowelizacją ordynacji podatkowej, od 1 lipca o jednolitą interpretację przepisów prawa podatkowego zwracają się do Ministerstwa Finansów (poprzednio do urzędów skarbowych) za pośrednictwem izb skarbowych: w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach i Warszawie. Wypełniasz w tym celu specjalny formularz ORD-IN. Za wydanie interpretacji płaci się 75 zł. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów faktycznych, które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę trzeba zapłacić za każdy opisany stan faktyczny. Urząd ma trzy miesiące od złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi.
Źródło: podatki.org.uk/forum/viewtopic.php?t=439


Temat: Nasz dar serca!
Drogi Przyjacielu  Chorych Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie rosimy Cię o dar serca na rzecz nieuleczalnie chorych w Naszym Hospicjum. Od 2008 roku możesz znacznie łatwiej rzekazać swój 1% na rzecz naszej organizacji. Urząd skarbowy zrobi to za Ciebie, jeśli na druku PIT w olu 124 wpiszesz:
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, W olu 125 Nr KRS: 0000017241,
Dane teleadresowe: 75 - 701 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 13, tel/fax 0 94 346 07 56;
konto: PKO BP SA Oddział 2 w Koszalinie  56 1020 2791 0000 7302 0101 6195

Kto może rzekazać 1% odatku?

    * odatnicy opodatkowani ryczałtem od rzychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
    * odatnicy odatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37),
    * odatnicy rowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki odatku (PIT-36L).,
    * odatnicy uzyskujący niektóre dochody kapitałowe (PIT-38),

W tym roku formularze będą zawierały specjalne ole dedykowane rzekazaniu 1% odatku. W tym olu będzie miejsce na dane osobowe Darczyńcy, co umożliwi nam na kontakt i umożliwi osobiste odziękowanie.
Dodatkowo od 2009 roku 1% odatku można rzekazać także od dochodu ochodzącego ze sprzedaży lokalu.

Dziękujemy! Każda złotówka jest cenna, żadna nie zostanie zmarnowana!

HZOZ - Hospicjum Domowe, 75 - 701 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 0 94 346 07 56;

HZOZ - Hospicjum Stacjonarne, 75 - 642 Koszalin, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80
tel. 0 94 340 36 96;
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=12277


Temat: Czy Inspektor BHP może jednocześnie nadzorować i realizować
Prawo prawem a ponizej wybiórczo ogłoszenia:

Specjalista ds. BHP
KłodzkoOsoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:
- Prawidłowe funkcjonowanie komórki BHP, zgodnie z polskim prawem i normami GE;
- Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy określonych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu;
- Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosunku do nowo wprowadzonych procesów produkcyjnych;
- Prowadzenie całokształtu zadań związanych z ochroną środowiska

Urząd Skarbowy w Jaworznie

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

środowiska;
referenta
ds. bhp
w Referacie Spraw Ogólnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Region: śląskie
Data ogłoszenia: 2004-01-01
Ważne do: 2004-01-14
OPIS STANOWISKA:
Liczba lub wymiar etatu: 1/2

Główne obowiązki:

- obsługa bankowa i pocztowa,
- obsługa gospodarcza i zaopatrzenie urzędu, m.in. w druki i formularze,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i przedstawienie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badań i okoliczności tych wypadków,
- organizowanie szkoleń w zakresie bhp.

Tak jak już napisałem od bhp-owca wymaga się:
- znajomości przepisów bhp;
- znajomosci przepisów ochrony środowiska;
- znajomosci przepisów p.poż;
a do tego przepisów z ochrony informacji niejawnej.
Tak jak w programie 4X4

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=225


Temat: Forumowe opinie i komentarze z Komisji Gospodarki Pażdzierni
Wypowiedz z usteckiego forum sprzed 2 lat.

http://www.ustka.pl/forum2/viewtopic.php?f=4&t=2012&p=36599&hilit=Ludzie+nie+p%C5%82ac%C4%85+op%C5%82aty+klimatycznej#p36599

Ludzie nie płacą opłaty klimatycznej,
bo jesli wpłacą do kasy Urzędu Miasta to może się o tym dowiedzieć Urząd Skarbowy i "wlepić' nieowybrażalne podatki i tego sie panicznie boją.

Mogliby oczywiście zalegalizować działalność ale tu jeszcze wiekszy strach przed biurokracją
się odzywa ZUS-y Srus-y Urząd Skarbowy, wpis do ewidencji itp:

Jakby tego było jeszcze mało to rózne formularze, druki, skomplikowane rozliczenia z tym związane.

KOSZMAR !!!

Może ktoś zrobiłby z tego koszmaru BAJKE!

Przecież aby wynajmować pokoje gościnne nie potrzeba wpisu do ewidencji zgłaszania tego w ZUS-ie
wystarczy tylko proste zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym
wybranie formy opodatkowania - karta podatkowa.
I WSZYSTKO.

Co miesiąc wpłacamy podatek w wysokości zaleznej od ilości pokoi od 100-200zł

Może jakis urzędas by cos zrobił, jakies informacje na usteckiej stronie interrnetowej ,jak to wszystko załatwić
a najlepiej i najskuteczniej ulotki rozesłać do wszystkich mieszkanców.
Nie zapominając o wzorze dokumentu dla US z przykładowymi danymi

Oczywiscie Panie w informacji musza być przeszkolone w tym zakresie aby udzielać stosownych informacji bo jesli ktoś prowadził wczesniej działalnośc gospodarcze musza spełniac odpowiednie warunki
(â—Ź złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.)
Źródło: ustka.pl/forum2/viewtopic.php?t=4872


Temat: Zastaw skarbowy
" />Wypis z rejestru zastawów skarbowych

Zamierzam kupić samochód od osoby prowadzącej do niedawna działalność gospodarczą. Zanim jednak to zrobię, chciałbym upewnić się, że auto nie jest obciążone zastawem skarbowym. Gdzie i jak mogę to sprawdzić?


Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Każdy urząd skarbowy prowadzi swój rejestr. Zebrane w nim informacje udostępniane są zainteresowanym w formie wypisu. Stanowi o tym art. 46 Ordynacji podatkowej. W wypisie znajdują się informacje o obciążeniu określonej rzeczy bądź zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego w ten sposób zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej.

Zainteresowani uzyskaniem takiego wypisu nie zawsze jednak wiedzą, do którego urzędu skarbowego powinni się zgłosić. Najlepiej poprosić podatnika, aby podał, w którym urzędzie skarbowym się rozlicza. Jeżeli nie jest to możliwe, pozostaje Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych. Prowadzi go Minister Finansów. Znajdują się w nim dane o wszystkich ustanowionych w Polsce zastawach skarbowych. Informacje te trafiają do niego z rejestrów prowadzonych przez urzędy skarbowe najpóźniej następnego dnia po dokonaniu lub wykreśleniu wpisu.

Osoba, która chce uzyskać wypis z rejestru prowadzonego przez urząd skarbowy lub z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, musi złożyć wniosek. Nie ma urzędowego formularza. Niektóre urzędy skarbowe we własnym zakresie przygotowały taki druk. We wniosku o wypis wnioskodawca podaje dane swoje, podatnika oraz sprawdzanej rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego. Opis rzeczy czy prawa powinien być na tyle dokładny, aby możliwa była ich identyfikacja. W przypadku samochodu należy podać jego markę, numer rejestracyjny, numer silnika i podwozia.

Aby uzyskać wypis, trzeba uiścić opłatę. W przypadku wypisu z rejestru prowadzonego przez urząd skarbowy jest to 20 zł, a przy wypisie z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - 50 zł.

Gazeta Podatkowa nr 5 (629) z dn. 2010.01.18, strona 12
Dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=545


Temat: Zaginął oryginał aktu małżeństwa!!!
Prosze bardzo: info ze strony: http://bip.ump.pl/?show_cat=96Lk0Pni
Wydanie odpisu aktu małżeństwa. USC-04.

Wydawane są odpisy skrócone, zupełne i międzynarodowe (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) tylko małżeństw zawartych na terenie m. .....

NIEZBĘDNY FORMULARZ: podanie do wypełnienia - formularz dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:
Dowód tożsamości interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osoby, której akt dotyczy oraz osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo i małżonek)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
33,00 zł - za sporządzenie odpisu zupełnego aktu małżeństwa
22,00 zł - za sporządzenie odpisu skróconego aktu małżeństwa
22,00 zł - za sporządzenie odpisu skróconego na druku międzynarodowym
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i odpisy aktów pobierane do wydania dowodu osobistego, spraw alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta ................... lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta ......, Bank ..............

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie odpisu

SPRAWĘ PROWADZI: Urząd Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA:
art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688),
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
Źródło: forum.ekstra-wesele.pl/viewtopic.php?t=19


Temat: podatki i inne obciążenia budżetowe tzw. z hodowlą zwierząt
Od 01-01-2007 pojawił się nowy druk PCC-3 (deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych); Druk ten wypełniają tylko i wyłącznie nabywcy psiaków, bez względu czy zakupili zwierzaka w Polsce, czy poza nią, o ile wartość przekracza 1000,00zł
Istotną zmianą jest fakt, iż formularz PCC-3 nie musi być podpisany przez sprzedającego, co było znacznym utrudnieniem w przypadku PCC-1(druk obowiązujący do 31-12-2006). Obecnie wypełnia go i podpisuje tylko kupujący. Złożenie deklaracji i zapłata podatku ciążą wyłącznie na kupującym i żadna umowa pomiędzy kupującym i sprzedającym nie może tego zmienić.
Zwłoka w zapłacie podatku skutkuje jedynie odsetkami czy kosztami egzekucji, natomiast zwłoka w złożeniu deklaracji skutkuje karą grzywny za wykroczenie skarbowe ( Kodeks Karny Skarbowy), z reguły może to być kilkaset złotych, nie mniej niż 84,90 zł. Jeżeli jednak druga strona umowy zobowiązała się do złożenia deklaracji (sprzedawca), należy się upewnić , że faktycznie zrobiła to w terminie, należy dopilnować wykonania obowiązku podatkowego.
O ile jest więcej kupujących ( kupno na współwłasność), to należy wypełnić dodatkowo druk PCC-3A
Deklarację składamy w "swoim" Urzędzie Skarbowym i również w ciągu 14 dni wpłacamy kwotę zobowiązania podatkowego (2% od umowy sprzedaży).

UWAGA! Może się zdarzyć że US wezwie do podwyższenia ceny podanej w formularzu PCC-3. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że cena podana w deklaracji odbiega od wartości rynkowej, wówczas wezwie kupującego do podwyższenia albo do obniżenia wartości rynkowej towaru. W tym samym piśmie urząd poda wartość rynkową oszacowaną wstępnie przez siebie. Urząd zażąda reakcji w terminie nie krótszym, niż 14 dni.Jeżeli strony na wezwanie urzędu:
nie dokonają zmiany wartości i nie przekonają urzędu do swojej racji, albo dokonają zmiany, ale na kwotę inna, niż sugerowana przez urząd, i nie przekonają urzędu do swojej racji, wówczas urząd skarbowy dokona jej określenia na podstawie opinii biegłego lub pzedłożonej przez podatnika wyceny rezczoznawcy. Jeżeli urząd powoła swojego biegłego, a wartość określona przez niego różni się o 33% od wartości podanej przez kupującego czy jego biegłego, koszty opinii biegłego urzędowego ponosi kupujący.
Dowodząc niskiej wartości rynkowej można przedstawić fotografie, przynieść nawet "przedmiot" do urzędu skarbowego, można też przygotować zestawienia transakcji, ze zbliżoną cenę. Może to być też wycena biegłego.
Nie co inaczej przedstawia się sprawa jeśli sprzedającym jest płatnik czynny podatku VAT.
Źródło: szwajcary.com/viewtopic.php?t=1239