druk delegacji służbowej

Baza wyszukanych haseł

Radom i Ziemia Radomska - spojrzenie z dystansu

Temat: Wypadek na turnieju piłkarskim

zastanawia mnie sprawa Polecenia wyjazdu służbowego wystawionego przez pracodawcę.

Inaczej mówiąc - chodzi Ci o wystawiony druk delegacji? Słuzy ona w takim przypadku wyłącznie rozliczeniu ewentualnych kosztów podrózy i usprawiedliwieniu nieobecnosci w pracy. Nie ma nic wspolnego z uznaniem, ze wypadek mial związek z pracą.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6473Temat: ODNOSNIE DIET DLA KIEROWCOW
" />JA ZATRUDNIAM KIEROWCE NA UMOWE O PRACE MA NAJNIZSZE WYNAGRODZENIE CZYLI 824ZL
ORAZ WYPLACAM MU NALEZNE DIETY NA ROZLICZENIU DRUKU DELEGACJI SLUZBOWEJ A PONIEWAZ JEZDZI ZA GRANICE TO NIE JEST TO MALO ZA NIEMCY 42 EURO ZA DOBE JAK ZJEZDZA Z TRASY ROZLICZAM DRUK DELEGACJI WYPLACAM GOTOWKE PRZELICZONA NA ZLOTE ON MI PODPISUJE NA DRUKU POLECENIE WYJAZDU SLUZBOWEGO KWITUJE ODBIOR I TAK TO ROBIE ALE W SUMIE ZARABIA OK.3000 ZL MOZE KTOS MA PODOBNA SYTUACJE BO JUZ TERAZ NIE WIEM CZY TAK MOZE BYC
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19245


Temat: Podróż służbowa
" />Na delegacji jest wpisany mój samochód. Ale czy ja muszę prowadzić
ewidencję (kilometrówkę) bo podobno od tego roku jest zmiana zasad
rozliczania kosztów jazdy poza miastem (podróży służbowej)i trzeba prowadzić ewidencję a druk delegacji nie jest wymagany.Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6614


Temat: Podróż służbowa
" />Delegację pracownika rozlicza się na podstawie Polecenia wyjazdu służbowego i tylko taki sposób pozwala na zaliczenie kosztów wyjazdu do kup. W przypadku korzystania przez pracownika z prywatnego samochodu (po wyrażeniu zgody przez pracodawcę - jak napisał Ted) do rozliczenia delegacji dołącza się ewidencję przebiegu pojazdu wg ustalonego wzoru. Druk Polecenia wyjazdu służbowego i załączona ewidencja przebiegu pojazdu stanowi warunek konieczny aby koszty wyjazdu służbowego prywatnym samochodem pracownika pracodawca mógł zaliczyć do kup.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6614


Temat: Delegacja zagraniczna własciciela firmy
" />Kuzynka i tessa mają rację. Właściciel firmy nie ma ryczałtu za nocleg. Delegacja nie musi być potwierdzona - chyba, że tak mówią wewnętrzne przepisy firmy. U mnie w firmie (biuro turystyczne) nie potwierdzamy delegacji. Rozliczamy delegacje na drukach "rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej". Druk kartex. Ale można też na innych drukach - także na drukach stworzonych w wewnątrz firmy (jak to miało miejsce w mojej poprzedniej firmie)
Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1950


Temat: KOSZTY DOJAZDÓW W PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH
" />Bilety nie są potrzebne tylko pracownik powinien przedstawić ci zestawienie wyjazdu i przyjazdu jak równiż ceny biletu jaki poniósł do tego powinieneś doliczyć ryczałt na dojazdy oraz diete w zależności ile podróz trwała . Do ośmiu godzin nie płaci się diety,od 8 -12 godz. pół diety , a ponad 12 godz. cała dieta. Ja przyjmuję zasadę, że daję dla pracownika druk" delegacji służbowej" i na tym druku go rozliczam i zwracam koszty. Koszty poniesione przez pracownika do wysokości stawek z rozporządzenia nie są przychodem pracownika i nie stanowią podstawy do opodatkowania ani do ZUS. Natomiast powyżej w/w stawek należy doliczyc do dochodu pracownika i oskładkować.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4830


Temat: Użyczenie samochodu
U siebie w firmie mam podpasane dwie umowy:
- jedna to używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych i tu dostaje ryczałt 500 km x stawka za km. Kwota ta jest pomniejszana o podatek. Co miesiąc wystawiam oświadczenie o używaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych gdzie określam kwotę jaką mi się należy pomniejszoną o ewentualne nieobecności w pracy (np. urlop) oraz o dni kiedy przebywałem w podróży służbowej dłużej niż 8 godzin.
- druga umowa to umowa o używaniu pojazdu prywatnego w podróżach służbowych. Na jej podstawie rozliczam delegacje czyli gdy jadę dalej niż moje miasto. Jadąc gdzieś biorę druk delegacji. Na nim potwierdzam swoją obecność gdzieś tam. Po powrocie wypełniam delegację oraz sporządzam ewidencję przebiegu pojazdu gdzie wypisuje gdzie byłem w jakim celu i ile mi się należy do zwrotu. Te delegacje także są opodatkowane. Aczkolwiek wpisując cele wyjazdu różniące się od moich obowiązków pracowniczych udaje mi się nie płacić podatku. Dlatego dla każdej z delegacji sporządzam osobną ewidencję. (Jest to pewien praktykowany układ z moją dyrekcją w Lublinie).
Dodam jeszcze jedno. Firma w której pracuję zatrudnia na terenie kraju poprzez 21 oddziałów ok. 30.000 osób zaś bardzo dużo z nich pracuje „w terenie”. Wszyscy bez wyjątku mają te same zasady rozliczeń. Wielu pracowników toczyło już boje z księgowością o te 19% i zawsze przegrywali. Jutro zadzwonię do księgowości i postaram się podać stosowne podstawy prawne.

Może co innego jest w przypadku gdy firma sporadycznie sobie wypuszcza jakiegoś pracownika gdzieś tam (nie jest to stale jeżdżenie na podstawie umowy) i nie ma wtedy podatku ponieważ jedzie on w celach nie związanych z jego podstawowymi obowiązkami pracowniczymi.

Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=27032


Temat: Pogaduszki 24h
" />
">ale przekupstwo, piknie dobra-każdy kto przyjedzie swoim dostanie pieczątkę ze schroniska na druk delegacji służbowej zadowoleni?!
Źródło: bus-forum.pl/viewtopic.php?t=7528


Temat: 02.10.06 Rzeczpospolita 'Nie' podwojnym podatkom AUSTRIA
" />'Nie' podwójnym podatkom

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wyd ... o_a_7.html


">RZECZPOSPOLITA CZYTELNIKÓW

'Nie' podwójnym podatkom

Jak zapłacić stosunkowo najmniej podatku w Polsce? Czy nowa, niekorzystna metoda rozliczania się z naszym fiskusem obejmuje również część ubiegłego roku? Czy każdy przyjazd do Polski wiąże się z koniecznością zapłaty zaliczki na poczet PIT? Na takie pytania odpowiadaliśmy naszym rodakom podczas sobotniego spotkania w Wiedniu.

Co z dochodami z ubiegłego roku
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania weszła w życie 1 kwietnia 2005 r. Czy ustalone w niej zasady dotyczą również dochodów z części 2005 r.?

Nie
Traktat polsko-austriacki podpisany 13 stycznia 2004 r. (DzU z 2005 r. nr 224, poz. 1921) odnosi się wyłącznie do dochodów z 2006 r. Gdyby zostały nim objęte dochody z kilku miesięcy roku 2005, oznaczałoby to, że wszedł w życie w trakcie roku podatkowego i w trakcie tego roku zmienił zasady opodatkowania. Byłoby to niezgodne z konstytucją. Dlatego art. 28 traktatu wprost wskazuje, że nowe zasady podatkowe dotyczą dochodów uzyskanych od początku roku następującego po roku wejścia w życie umowy. W tym wypadku datą graniczną jest 1 stycznia 2006 r. Dopiero od kwot zarobionych w Austrii od tego dnia trzeba obliczać PIT w Polsce, potrącając następnie podatek zapłacony w Austrii.

Czy odliczać wydatki na mieszkanie
Czy od podatku płaconego w Polsce za 2006 r. można będzie, i na jakich zasadach, odliczyć koszty zamieszkania w Austrii?

Nie
Przepisy nie przewidują możliwości odliczenia od dochodu kosztów zakwaterowania. W ustawie o podatku dochodowym jest natomiast mowa o zwolnieniu od PIT ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą. Przepisy ustawy przewidują również możliwość zwolnienia z podatku diet i innych należności z tytułu podróży służbowej, w tym kosztów zakwaterowania za czas podróży służbowej. Oznacza to, że koszty te można potrącać od zarobków austriackich rozliczanych w Polsce tylko wówczas, gdy są one powiązane z delegacją służbową albo skierowaniem do pracy w szkolnictwie. Osoba, która zwyczajnie wyjechała za zezwoleniem na pracę i otrzymała ją, np. w firmie budowlanej czy u rolnika, nie może pomniejszyć swojego podatku o kwoty wydane na czynsz.

Liczy się miejsce zameldowania czy pobytu
Czy podatnik, który ma stałe miejsce zameldowania w Polsce, ale od trzech lat mieszka z rodziną i pracuje w Austrii, może odliczyć od swoich zagranicznych dochodów równowartość diet?

Nie
, ale tylko dlatego, że nie będzie mu to potrzebne. Osoba, która wyjechała z rodziną przed trzema laty, nie powinna podlegać już polskim podatkom. Ma bowiem stałe miejsce zamieszkania w Austrii. Ponieważ jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia miejsca zamieszkania, należy odwołać się do prawa cywilnego. Zgodnie z nim jest to miejsce, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie, gdzie koncentrują się jej interesy życiowe, zawodowe, rodzinne, towarzyskie. W wypadku osoby przebywającej i pracującej od trzech lat z rodziną w Austrii będzie to Austria, a nie Polska. Zameldowanie nie ma decydującego znaczenia, choć co do zasady ten, kto mieszka poza granicami Polski, powinien się wymeldować z pobytu stałego w kraju, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które zamierzają pozostać za granicą na stałe albo przynajmniej stosunkowo długo. Trzeba wówczas poinformować o tym również urząd skarbowy, składając aktualizację druku NIP-3.

Kiedy płacić zaliczki
Czy osoba, która od dłuższego czasu pracuje w Austrii, ale co kilka miesięcy przyjeżdża do Polski w odwiedziny, powinna za każdym razem płacić zaliczki na poczet podatku dochodowego w polskim urzędzie skarbowym?

Nie
, gdyż nie wraca ona do kraju, ale jedynie przybywa na krótki czas. Kwestię tę reguluje art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy go rozumieć w ten sposób, że epizodyczne przyjazdy do Polski, na kilka czy kilkanaście dni, nie rodzą obowiązku rozliczania z fiskusem zaliczek na podatek dochodowy. Osoba ta nie przerywa bowiem czasowego pobytu za granicą. Jeżeli urząd skarbowy zechce uznać inaczej, warto się z nim spierać, gdyż jego podejście byłoby absolutnie nieracjonalne.

A jeżeli Polak pracuje w Austrii trzy miesiące, potem na trzy miesiące wraca do kraju i znów wyjeżdża, a sytuacja taka powtarza się regularnie przez kilka lat, to czy powinien wpłacać zaliczki w polskim urzędzie skarbowym?

Tak
Sytuacja wygląda wówczas zupełnie inaczej. Osoba taka przerywa pobyt za granicą każdorazowo, gdy po trzymiesięcznym pobycie w Austrii wraca na taki sam okres do Polski. Po każdym powrocie powinna zatem odprowadzić zaliczki na poczet podatku dochodowego we właściwym dla niej urzędzie skarbowym w Polsce. Ma na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym przyjeżdża z Austrii. Jeżeli wróciła np. 5 września, musi zapłacić podatek najpóźniej 20 października.

Czy kwotę zarobków, braną pod uwagę do obliczenia zaliczki, przelicza się na złotówki?

Tak
Należy wziąć pod uwagę kurs NBP z dnia otrzymania wynagrodzenia. Jeżeli było ono wypłacane częściami, przeliczenie musi być dokonane na dzień każdej z wypłat. Jeżeli np. otrzymuje w Austrii tzw. tygodniówkę, powinien brać pod uwagę kurs właściwy obowiązujący w każdym tygodniu.

Jak złożyć zeznanie, gdy nie odwiedzam kraju
Do wakacji przyszłego roku w ogóle nie zamierzam przyjeżdżać do Polski. Czy mimo to będę musiał złożyć rozliczenie i zapłacić PIT od zarobków uzyskanych w Austrii do 30 kwietnia 2007 r.? Czy też będę mógł to zrobić, kiedy już będę w kraju, np. w lipcu?

Nie
Termin składania rozliczenia rocznego upływa w Polsce 30 kwietnia. Druk zeznania podatkowego można przesłać pocztą, listem poleconym, a ewentualną dopłatę przekazać na konto bankowe swojego urzędu skarbowego w kraju. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że podatnik popadnie w zaległość wobec urzędu i będzie zobowiązany zapłacić odsetki za zwłokę.

Rz

Źródło: podatki.org.uk/forum/viewtopic.php?t=369